Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Gyermekjóléti Szolgálat

 

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a településen élő gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A szolgáltatás feladatai:

1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • Tájékoztatás a gyermeki jogokról, támogatások formáiról, az azokhoz való hozzájutás segítése
 • Családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó szolgáltatások, és az ezekhez való hozzájutás lehetőségeinek biztosítása
 • Szociális válsághelyzetben lévő anya segítése, támogatása
 • Szabadidős programok szervezése
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, magánszemélyek és nem állami szervek bevonásával
 • Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése
 • A szolgálat feladatait a következő intézményekkel összehangoltan végzi: védőnői szolgálat, gyermekorvosi szolgálat, háziorvosi szolgálat, családsegítő szolgálat, , bölcsőde, óvoda és az iskola gyermekvédelmi felelőseivel, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, munkaügyi hatóság, áldozatsegítést ellátó szervezetek, menekülteket befogadó állomás, egyházi –és társadalmi szervezetek.
 • Tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

3. A kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében:

 • Családgondozás a családban előforduló működési zavarok ellensúlyozására
 • Családi konfliktusok megoldásának elősegítése
 • Egészségügyi és szociális ellátás valamint hatósági intézkedések kezdeményezése
 • Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vétele, illetve családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására
 • Javaslat a gyermek családból való kiemeléséhez

4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

 • Családlátogatás biztosítása a család megfelelő gyermeknevelési körülményeinek megteremtésének segítése érdekében, együttműködve az érdekelt szervekkel.
 • Az érdekelt intézményekkel együttműködve az utógondozás biztosítása a gyermek reszocializációjának érdekében

5. Egyéb feladatok:

 • A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos kísérése
 • A gyermek panaszainak meghallgatása, a szükséges intézkedések megtétele
 • A védelembe vett gyermek, gondozási nevelési tervének elkészítése, illetve a település önkormányzat jegyzőjének felkérésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítése
 • Felkérésre környezettanulmány készítése
 • Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését
 • Folyamatosan kapcsolatot tart a nevelési oktatási intézményekkel, segítve azokat gyermekvédelmi feladataik ellátásában.

A Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szolgáltatások a település lakosai részére folyamatosan elérhetőek a településen működő irodában, az ügyfélfogadás rendje szerint.

Kliensek fogadásának helye:

Gondozási Központ, Gyermekjóléti Szolgálata
5666 Medgyesegyháza
Luther u. 1.

 • Hétfő: 8.00 - 12.00
 • Kedd: 13.00 - 16.00
 • Szerda: 8.00 - 12.00
 • Csütörtök: 13.00 - 16.00
 • Péntek: 8.00 - 12.00