Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

 

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működésének rendszere

 

 

 

 

1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő:

 

 

 

Lehetséges szervezeti szintek

(1)

A szervezeti szintnek megfelelő lehetséges

 vezető beosztások

(2)

A konkrét

vezetői beosztások

megnevezése

(3)

1. Legfelsőbb vezetői szint

jegyző

jegyző

2. Magasabb vezetői szint

aljegyző

 

 

főosztályvezető helyettesnek megfelelő vezető

 

 

osztályvezető

 

 

3. Középvezetői szint

csoportvezető

Igazgatási csoportvezető

Pénzügyi csoportvezető

 

 

 

 

 

Megjegyzés:

- a 3000-nél kevesebb lakosú településen – ide nem értve a városokat – magasabb vezetői megbízás nem adható,

- a 3000-10000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható,

- 10000 feletti lakosú településen, valamint a körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzatoknál, megyei jogú városi önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, fővárosi kerületei, fővárosi önkormányzatnál osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás adható.

 

2. Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám

(A *-gal jelölt oszlopba az 1. pont táblázatának 3. oszlopában lévő vezetői munkaköröket kell beírni.)

 

 

Vezetői szinthez tartozó

beosztások*

Vezetőknek közvetlenül

 alárendelt

munkakörök

A munkakörökben foglalkoztatható létszám

(munkakörönként)

Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való hivatkozás)

Jegyző

Igazgatási csoportvezető

Pénzügyi csoportvezető

 

1

 

1

 

 

Teljes munkaidős

Igazgatási csoportvezető

 

 

 

 

Anyakönyvvezető

Gyámügyi előadó

Szociális előadó

Pályázati ügyintéző

Építésügyi előadó

Titkárnő

Testületi előadó

Piac,vásár,közterület ellenőr

Szabálysértési előadó

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Teljes munkaidős

Pénzügyi csoportvezető

 

 

 

 

Munkaügyi előadó

Kontírozó,számlázó

Főkönyvi könyvelő

Érvényesítő

Pénztáros

Ügyintéző

Adóügyi előadó

Gépjármű előadó

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Teljes munkaidős

 

Takarítónő

1

Teljes munkaidős